Log på

Gode råd til varebilsførere

Gode råd til kurerer og håndværkere, der kører varebil 
  • ​Hav opmærksomheden rettet mod kørslen og foretag dig ikke noget, som kan distrahere heller ikke på lange lige strækninger, hvor trafiksituationen virker enkel og forudsigelig. 
  • Betjening af kommunikations- og GPS-systemer under kørslen skal foregå håndfrit og helst helt undgås.
  • Sørg for at være udhvilet og holde pauser. 
  • Overhold hastighedsgrænserne.
  • Brug sikkerhedssele.