Naviger op
Log på

Ulykker med varebiler

Havarikommissionen har dybdeanalyseret 23 alvorlige ulykker med varebiler.
Se rapporten:  Varebilsulykker
Se folder med: Hovedbudskaber​

Undersøgelsen er afgrænset til alvorlige ulykker med varebiler med tilladt totalvægt over 2.000 kg, og hvor varebilsførerne op til ulykken kørte arbejdsrelateret.  

Af de 26 varebilsførere i undersøgelsen var 17 håndværkere eller servicemontører, der leverede og monterede et firmas produkter. De resterende 9 var kurerer, der transporterede gods for andre firmaer og private kunder.

Varebilsførernes uopmærksomhed var årsag til over halvdelen af ulykkerne 
13 varebilsførere overså noget i trafikken på grund af uopmærksomhed – oftest længere tids uopmærksomhed i op til 20 sekunder. Typisk kørte de op bagi en trafikant, som kørte langsommere foran dem. Kørsel på lange, lige strækninger eller træthed medvirkede i mange tilfælde til det lave opmærksomhedsniveau. Desuden var mindst 5 varebilsførere distraheret af mobiltelefonbrug eller andet, der ikke havde med kørslen at gøre. 

Træthed hos varebilsførerne spillede ind i cirka en tredjedel af ulykkerne
I 8 ulykker er det vurderet, at træthed hos varebilsføreren havde en vis betydning for eller var direkte medvirkende årsag til ulykken. Varebilsførerne var trætte, f.eks. fordi de kørte om natten, havde lange arbejdsdage eller havde sovet alt for lidt. 

Varebilsførernes hastighedsoverskridelser fik alvorlige konsekvenser i 6 ulykker
I alt kørte 15 varebilsførere for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen lige op til ulykken. I 6 af disse tilfælde førte det til, at ulykken skete, eller at personskaderne blev alvorligere. 

Bedre sikkerhedsudstyr i varebilerne ville have hjulpet 
Næsten alle varebiler i undersøgelsen havde begrænset sikkerhedsudstyr set i forhold til nyere personbiler. Havarikommissionen har vurderet, at knap halvdelen af ulykkerne muligvis kunne have være undgået eller personskaderne afbødet, hvis varebilernes sikker¬hedsudstyr havde svaret til en veludstyret, moderne personbils. 

Manglende selebrug sås i en del tilfælde både i varebiler og personbiler
I alt 12 førere og passagerer i undersøgelsens 26 varebiler og 12 personbiler havde ikke sele på. Manglende sele var en af de hyppigste grunde til alvorligere personskader i undersøgelsen.
​​
Kassevogn og cyklist