Log på

Ulykker med store varebiler

​Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i 2004-05 foretaget en analyse af 40 ulykker med store varebiler mellem 2 og 3,5 tons. Der var i alt 90 personer involveret i ulykkerne, heraf blev 19 dræbt, 44 kom til skade, og 27 var uskadte.

Se rapporten om undersøgelsen: 

Ulykker med store varebiler (2005)

Analysen viste, at ulykkerne ikke skyldtes, at køretøjet var en varebil, men også ville være sket, såfremt kørekøjerne havde været personbiler. Varebilerne havde derimod betydning for den samlede personskade: Havde de involverede varebiler været personbiler, ville 25% af personskaderne have været mindre alvorlige.

Baggrunden for denne analyse var bl.a.:

  • At politiet i 2002 registrerede 582 personskadeulykker med store varebiler hvor 51 blev dræbt og 725 kom til skade
  • At antallet af ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. mio. kørte kilometer var næsten 30 pct. højere end for personbiler
  • At selebrugen blandt chauffører i varebiler var på 62 pct. mod 84 pct. blandt førere af personbiler
  • At antallet af nyregistrerede varebiler under 3,5 tons gennem de sidste 10 år var steget med 57 pct., hvilket var mere end dobbelt så meget som antallet af nyregistrerede personbiler 
 

 Bestil rapporten

 
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.