Log på

Eksempel på indsats

Landbrug & Fødevarer gennemfører i 2018 som opfølgning på undersøgelsen af traktorulykker en kommunikationsindsats dels ved årtes dyrskuer dels på Folkemødet på Bornholm. Her uddeler landbokvinder bl.a. postkort, med nogle af undersøgelsens anbefalinger. Udsnit af postkortene ses nedenfor.