Naviger op
Log på

Traktorulykker

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 25 ulykker med traktorer og motorredskaber (som f.eks. rendegravere og mejetærskere) på vejene.

”Traktor” bruges som fællesbetegnelse for både traktorer og motorredskaber i omtalen af undersøgelsens resultater.


Derfor skete ulykkerne
Lidt under halvdelen af de 25 ulykker skete enten i forbindelse med, at traktoren svingede til venstre ind ad en indkørsel og kolliderede med en bilist i gang med at overhale, eller i et kryds, hvor traktorføreren havde vigepligt, men kørte frem (i alt 11 ulykker). De mest gennemgående ulykkesårsager var, at traktorførerne ikke så sig godt nok for eller viste af for sent.

Der var 8 ulykker, hvor traktoren kørte ligeud, og kollisionen enten skete ved, at traktoren blev påkørt bagfra eller frontalt af en modkørende. De typiske ulykkesårsager var, at modparterne kørte for stærkt eller ikke orienterede sig tilstrækkeligt. Desuden overraskede traktorernes langsomme hastighed eller deres bredde i nogle tilfælde modparterne, og i nogle tilfælde medvirkede mørke, blænding eller nedsat sigt til dette.

Der var i alt 6 ulykker, som skete ved risikofyldt/forkert brug af traktoren i arbejdssammenhæng eller ved mindre bygge- og haveprojekter ved hjemmet. En traktorfører kørte f.eks. med løftet lad ind i en bro. En anden påkørte en, der færdedes til fods tæt på traktoren for at hjælpe.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Venstresving og overhaling
 

 Film: Trekantens betydning

 
 

 Film: Blink i god tid