Naviger op
Log på

Ulykker om natten

Havarikommissionen har dybdeanalyseret 27 trafikulykker, der skete om natten i tidsrummet 22-06 på landeveje uden for byer, og hvor der var mindst én alvorlig tilskadekommen og et køretøj involveret.
 
Baggrunden for undersøgelsen har bl.a. været, at ulykker om natten generelt er alvorligere end ulykker om dagen. Bl.a. viser Vejdirektoratets ulykkesstatistik, at 20 % af alle dødsulykker sker om natten, selvom natulykker kun udgør 15 % af alle trafikulykker. I Havarikommissionens undersøgelse sås også alvorlige personskader og bl.a. fem dødsulykker.
 
 
Høje promiller og hastigheder
Undersøgelsen har vist, at alkohol var årsag til en meget stor del af natulykkerne. Alkohol var således medvirkende årsag i 2/3 af de undersøgte ulykker, hvor det i kommissionens tidligere undersøgelser samlet set kun var forklaringen i ca. 1/5 af ulykkerne. Konkret anbefaler Havarikommissionen bl.a. forstærket politikontrol på landevejene i de sene nattetimer og krav om, at dømte spiritusbilister får installeret alkolås.
 
En stor del af de ulykker, der indgår i undersøgelsen, var soloulykker med mænd i alderen 18-50 år, der var på vej til eller fra et socialt arrangement, hvor der havde været alkohol indblandet. De kørte typisk galt i et sving i stærkt påvirket tilstand og ofte ved meget høj hastighed. Størstedelen havde en promille over 1, og dem med en mindre promille var samtidig påvirket af narkotika.
 
Søvn og uopmærksomhed i arbejdsrelateret kørsel
En mindre del af ulykkerne i undersøgelsen skete i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel, hvor trafikanten færdedes i trafikken om natten enten til eller fra arbejde eller i arbejdstiden. I disse ulykker betød bl.a. uopmærksomhed og træthed, at førerne ikke fik orienteret sig godt nok eller decideret faldt i søvn. Kommissionen anbefaler på den baggrund flere rumleriller, at brugen af træthedsalarm i biler udbredes, og at der fortsat er fokus på at få fortalt bilisterne, at træthed øger risikoen for at blive involveret i en trafikulykke.
 
Fodgængerulykker ville ikke være sket i dagslys
I de ulykker, der involverede fodgængere, kan det i alle tilfælde slås fast, at de samme ulykker ikke ville være sket i dagslys. Ingen af fodgængerne bar reflekser. Havarikommissionen anbefaler bl.a. brug af reflekser eller reflekterende tøj, og at der udvikles f.eks. overtøj med reflekterende materiale, så det bliver mere attraktivt og ukompliceret at bære reflekser. Desuden anbefales, at flere biler udstyres med avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor.
 
Vejtræer og ældre biler forværrede personskader
Vejtræer for tæt på vejen og biler af ældre dato var i flere tilfælde med til at forværre personskaderne. Analysen af ulykkerne viser, at ulykkerne i 70 % af tilfældene kunne være undgået eller personskaderne ville have været mindre, hvis bilerne havde haft det nyeste sikkerhedsudstyr.
 
Undersøgelsen er gennemført med en bevilling fra Puljen for bedre trafiksikkerhed fra den politiske aftale i 2009 om ”En grøn transportpolitik”.