Naviger op
Log på

Motorvejsulykker

Havarikommissionen undersøgte i 2002-2003 39 ulykker på motorvejene.  

Se rapporten Ulykker på motorveje (2003)

Af undersøgelsen fremgår bl.a.:
 
  • 16 personer blev dræbt i ulykkerne. De 11 kunne have reddet livet, hvis de havde anvendt sikkerhedssele.  
  • I 13 ulykker blev genstande (træer, grøfter o.lign) uden for vejbanen påkørt. Halvdelen (8) af de implicerede i disse ulykker blev dræbt ved ulykken. 
  • I halvdelen af ulykkerne var chaufførerne risikoblinde, hvorved deres handlinger har været medvirkende til ulykkens opståen. Der sås bl.a. eksempler på, at føreren ikke havde tilstrækkelig viden om sammenhænge mellem hastighed, sigtbarhed og standselængde.
  • I over halvdelen af ulykkerne var der overskridelser af hastighedsbegrænsningen.

Baggrunden for undersøgelsen var bl.a., at antallet af ulykker på motorveje var stigende, og at der var et lovforslag på vej om højere hastighedsgrænser på motorvejene.

10 gode råd til bilisterne

Kommissionen har udgivet en folder  med 10 gode råd til bilister om, hvordan de kan undgå at blive involveret i en trafikulykke på motorveje.

Se folderen 10 gode råd til motorvejstrafikanter 

 

 Bestil rapporten

 
Bil på motorvejen
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.