Log på

Gode råd ved MC-sæsonstart

Motorcyklister er mere ubeskyttede og har svært ved at redde sig ud af kritiske situationer, bl.a. fordi det er sværere at bremse effektivt på en motorcykel, og samtidig bliver de nemmere overset i trafikken.

”Vi tænker måske ikke på motorcyklister som udsatte, bløde trafikanter, men det er de faktisk. De beskyttes ikke af et karosseri, har langt fra det samme sikkerhedsudstyr som biler, og mange har ikke ABS, så de bremser dårligere end biler og vælter lettere. Desuden fylder de mindre i trafikbilledet end en personbil, og hvis de samtidig kommer lidt hurtigt, betyder det, at de nemmere bliver overset,” siger Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

I anledning af motorcykelsæsonens start har Havarikommissionen derfor nogle gode råd til både motorcyklister og bilister.

Motorcyklister: Kør med ABS, refleksvest og afpas farten
Kommissionen råder til at vælge en motorcykel med ABS. Havarikommissionens dybdeanalyse af 41 motorcykelulykker har vist, at ABS i mindst 11 tilfælde kunne have forhindret ulykken eller reduceret personskaderne.

Anbefalingen om ABS bakkes op af Trafikstyrelsen. Nogle motorcyklister tror, at de kan dosere bremsningen bedre uden ABS og opnå kortere bremselængde. Men ifølge Trafikstyrelsen har tests vist, at selv de bedste, mest erfarne motorcyklister kommer til kort over for en ABS-udstyret motorcykel.

For at fremme motorcykler med ABS har der i nogle år været afgiftsfritagelse, og der er i 2013 fastsat et EU-krav om, at nye motorcykler solgt efter 01. jan 2017 skal være forsynet med ABS. (Off-road-motorcykler og motorcykler under 125 ccm er dog undtaget.) Afgiftsfritagelsen har betydet, at der i dag stort set kun sælges nye motorcykler med ABS - hvis modellen ellers kan leveres med det.

Havarikommissionen råder desuden motorcyklisterne til at køre med refleksvest eller andet fluorescerende tøj. Det forbedrer muligheden for at blive set markant, viser  undersøgelsen. Det er også afgørende at overholde hastighedsgrænsen og tilpasse hastigheden til forholdene. Halvdelen af de 41 ulykker kunne være undgået, hvis motorcyklisterne ikke havde kørt for stærkt.

Bilister: Hold godt øje med motorcyklisterne
Det, at motorcyklisterne fylder mindre i trafikbilledet og accelererer hurtigere end personbiler, betyder, at de nemt overses. Bilisterne skal derfor se godt efter – også efter køretøjer, som er langt væk – før de kører frem eller svinger. Det er også vigtigt at se sig grundigt bagud inden et venstresving – der kan være en motorcykel på vej til at overhale.

Fem gode råd fra Havarikommissionen ved motorcykelsæsonenes start
1. Motorcyklisterne skal overholde hastighedsgrænsen og køre efter forholdene
2. Bilisterne skal orientere sig grundigt, inden de kører frem eller svinger – motorcykler overses nemt, fordi de er mindre end personbiler og accelererer hurtigere.
3. Bilisterne skal se bagud inden venstresving – der kan være en motorcyklist ved at overhale
4. Motorcyklisterne rådes til at øge deres synlighed ved at køre med refleksvest eller andet fluorescerende tøj.
5. Motorcyklisterne rådes til at vælge motorcykel med ABS og træne sving- og bremseteknik på et køreteknisk kursus.

Illustrationer, der viser typiske ulykkessituationer for motorcykelulykker.

Motorcykel på skovvej