Log på

Inspektion af MC-ruter

Næsten halvdelen af ulykkerne i undersøgelsen skete på de populære motorcykelruter, som motorcyklisterne anbefaler til hinanden. De fleste af disse ruter indgår i det kommunale vejnet.
I samarbejde med Vejdirektoratet har Havarikommissionen gennemført en række informationsmøder med kommunerne, hvor de fik inspiration til, hvad de kan gøre for at forbedre sikkerheden for motorcyklister på de populære motorcykelruter. På møderne blev det bl.a. gennemgået, hvordan de kan inspicere ruterne med fokus på bl.a. afmærkning, oversigt og synlighed i forbindelse med kryds og indkørsler, høje kanter, faste genstande og skråninger/grøfter tæt på vejen.
 
Til møderne er udarbejdet følgende materiale: