Naviger op
Log på

Motorcykelulykker

Havaikommissionen har dybdeanalyseret 41 motorcykelulykker. Resultaterne blev offentliggjort i 2009.
 
 
Der var bl.a. flg. hovedresultater:
 
Motorcyklister overses
Det er et gennemgående træk ved ulykkerne, at motorcyklisterne blev overset, men også at de kørte for stærkt: I 2/3 af ulykkerne, hvor der var en modpart, orienterede bilisten sig ikke tilstrækkeligt, men i halvdelen af disse ulykker kørte motorcyklisten for stærkt, hvilket gjorde det sværere at opdage motorcyklisten i tide.
 
For høj fart
For høj fart hos motorcyklisten var et gennemgående problem i både ene- og flerpartsulykker: Halvdelen af de 41 ulykker kunne være undgået, hvis motorcyklisten havde tilpasset hastigheden bedre.
 
Kampagner, synligt tøj og kraftigere kørelys
Kommissionen anbefaler blandt andet, at der gennemføres kampagner med fokus på disse gennemgående problemer. Desuden anbefales, at motorcyklisterne kører med fluorescerende tøj, og at kraftigere lys på motorcyklerne (f.eks. fjernlys) lovliggøres i dagtimerne.
 
ABS og køretekniske kurser
Motorcyklisterne kørte ofte på kanten af egen formåen og havde typisk problemer med bremseteknikken. Kommissionen anbefaler derfor ABS-bremser på motorcykler og køretekniske kurser (med fokus på, at kørefærdigheden skal udnyttes til sikrere kørsel og ikke højere fart).
 
Inspektion af populære motorcykelruter
De populære motorcykelruter, hvor næsten halvdelen af ulykkerne skete, bør gennemgås, bl.a. med fokus på afmærkning, høje kanter samt træer og andre faste genstande tæt på vejen. Desuden anbefales politikontrol, bl.a. af motorcyklisternes hastighed.
 

 Bestil rapporten

 
Motorcykel set forfra
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.