Log på

Godt og dårligt udsyn

​Figurerne nedenfor viser forskellen på udsynet fra en lastbil med høje rudekanter (venstre kolonne) og med lave rudekanter (højre kolonne). Fodgængeren, der krydser ind foran lastbilerne, følger helt samme bane i de to situationer.

I kolonnen til højre kan ses film, der illustrerer forskellen på udsynet. 

Lastbil med høj rudekant​ Lastbil med lav rudekant​​Eksempel på lastbil med høj rudekant Eksempel på lastbil med lav rudekant
  

​​ ​​​​​​​​

​Udsyn fra lastbil med høj rudekant

Klik og se film
Klik og se film

​Udsyn fra lastbil med lav rudekant

Klik og se film
Klik og se film