Naviger op
Log på

Ulykker med lastbiler

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 30 ulykker med lastbiler. Undersøgelsen har bl.a. vist, at ca. halvdelen af de 30 lastbilulykker kunne være undgået, hvis lastbilchaufførerne havde taget sig tid til at se sig for og havde fastholdt fokus på trafikken og vejens forløb.Cyklister og fodgængere blev overset i by
En tredjedel af undersøgelsens 30 ulykker skete i byer, hvor fodgængere og cyklister blev overset og kom alvorligt til skade eller blev dræbt enten i forbindelse med højresving, venstresving eller igangsætning. Det skete typisk i komplekse situationer f.eks. i trafikerede kryds, hvor der var trafikanter fra flere forskellige retninger. Disse ulykker skete bl.a. på grund af chaufførernes forhastede orientering. Nogle chauffører skyndte sig gennem krydset for at nå at passere de andre trafikanter. I andre situationer holdt chaufføren i vejen og skulle hurtigt flytte lastbilen. Havarikommissionen anbefaler, at chaufførerne tager sig tid til orienteringen.
Ca. halvdelen af de 9 ulykker med cyklister og fodgængere kunne være undgået, hvis lastbilerne havde haft lavtsiddende førerhus og ruder, så chaufføren kunne se direkte ud på fodgængere og cyklister. 

Uopmærksomhed og træthed f.eks. på strækninger
Lastbilchaufførernes mangelfulde orientering var også medvirkende i 10 af de 21 ulykker, der skete uden for byerne.  De skete dels under ukompliceret kørsel på lige strækninger, hvor uopmærksomhed eller træthed/søvn betød, at en chauffør overså en langsomt kørende forude eller kørte af vejen. Dels når lastbilen svingede ind på en sidevej eller ud fra en p-plads i forbindelse med en vending.  

De øvrige trafikanters rolle i ulykkerne
I 7 af de 30 ulykker blev lastbilen tilfældigt ramt af en anden trafikant. I yderligere 6 ulykker medvirkede modparten også til ulykkerne – oftest så de sig ikke godt nok for.