Log på

Publikationer

Resultaterne af Havarikommissionens undersøgelse af ulykker på de overordnede landeveje er offentliggjort i temarapport nr. 7 "Ulykker på landeveje".

Ulykker på landeveje (2011)

Rapporten kan bestilles i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk .  Husk at skrive titlen på rapporten samt din postadresse.

Bedre støtte til trafikofre

I kommissionens dybdeanalyse indgår personligt interview af de trafikanter, der har været indblandet i ulykkerne. Her får psykologen også indblik i de følgerne efter ulykkerne.

Kommissionen skønner, at der i 20 af de 30 ulykker er langtidsfølger af fysisk, økonomisk, psykologisk og psykosocial art for en eller flere involverede trafikanter og deres pårørende.

Læs en artikel om følger af trafikulykker