Log på

Årets bedste bogarbejde

Sammen med ca. 30 andre bøger er Havarikommissionens rapport om Ulykker på landeveje blevet kåret som Årets bedste bogarbejde 2011.
 
Forening for Boghaandværk kårer hvert år en række bøger som årets bedste bogarbejde bl.a. for at skabe op­mærksomhed om den dansk-produce­rede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter.
Rapporten om ulykker på landeveje er "bedste bogarbejde" i kategorien fagbøger.   
 
Komiteen skriver i begrundelsen:
 
”Eneulykker, mødeulykker, krydsulykker... Her er en rapport med cases, analyser og statistiske oplysninger om tragedier, der kan ramme alle os, der færdes i tra­fikken. Ved hjælp af konse­kvent brug af en grøn støt­tefarve formidles emnet, så det voldsomme og ubærlige bliver til at have med at gøre. Tilrettelægningen er trods bogens mange elementer let og overskuelig. Gennemgående er fotos fra de dan­ske veje i al slags vejr — velkendte situationer, fart og kurver og indimellem sammenstød og vragdele. På én gang virkelighedsnært og æstetisk løst. Papirkvalite­ten er diskret og søger ikke at fjerne fokus fra rappor­tens alvor. Kapitlet om langtidsfølger er illustreret med land­skabsmalerier udført af kunstneren Ulrik Hoff, som blev kørt ned for to år siden. Han overlevede.”
 

Se rapporten.

Se hvilke andre bøger, der er kåret på Foreningen for Boghaandværks hjemmeside.