Naviger op
Log på

Ulykker på landeveje

​Søvn bag rattet og for høj hastighed medvirker til mange landevejsulykker. Og helt generelt er der menneskelige fejl bag ulykkerne. Men ​Havarikommissionen vurderer, at en stor del af ulykkerne kunne være undgået med kendte tekniske løsninger for vej eller køretøj.  Se rapporten Ulykker på landeveje (2011)

Bilister falder i søvn bag rattet
I 7 af de 30 analyserede ulykker kommer en bilist over i det forkerte spor, fordi han eller hun falder i søvn eller får et ildebefindende. Der er ofte små tegn på træthed, som bilisten ikke reagerer på, men vælger i stedet at køre videre. Disse bilister opfatter ikke deres kørsel som risikobetonet, men her fortæller statistikken en anden historie: Mødeulykker (frontalkollisioner) er skyld i en trediedel af de dræbte på landevejene i Danmark.

For høj hastighed medvirker
I alt 10 ulykker ville ikke være sket, hvis en trafikant havde overholdt hastighedsgrænsen eller tilpasset hastigheden efter forholdene. I flere krydsulykker blev orienteringen vanskeliggjort af modpartens for høje hastighed.

Teknik kan afværge ulykker på landeveje
Der er et stort potentiale for at forebygge ulykker på landevejene. Havarikommissionen skønner, at 20 af de 30 ulykker på landevejene ville være undgået med kendte tekniske løsninger for vej eller køretøj.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler kommissionen blandt andet, at følgende forhold tages op af de relevante myndigheder og organisationer:

  • Der skal rumleriller på flere landeveje
  • Hastighederne skal sænkes med ATK
  • Landevejene skal gennemgås for uhensigtsmæssigheder
  • Teknisk sikkerhedsudstyr skal udbredes i flere køretøjer

Der skal også gøres en indsats for trafikanterne
Kommissionen anbefaler også, at der gøres en indsats for, at trafikanterne ændrer adfærd:

  • Trafikanterne skal vælge den rigtige hastighed
  • Politiet skal øge hastighedskontrollen på landevejene
  • Der skal fokus på dæk, føre og sikkerhed
  • Trafikanterne skal være opmærksomme på træthed
  • Trafikanterne skal orientere sig bedre

Fakta om undersøgelsen
Havarikommissionen har undersøgt 30 ulykker på de overordnede landeveje. Mere end 30 procent af ulykker med alvorligt tilskadekomne sker på landevejene, og ca. 60 procent af alle dræbte i trafikken skyldes ulykker på landevejene. Det er baggrunden for at gennemføre undersøgelsen.
I analysen indgår 6 eneulykker, 12 mødeulykker og 10 krydsulykker. Herudover er der 2 ulykker, som ikke hører under disse typer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 UlykkesLinjen på 36 73 20 00

 
Undersøgelsen af landevejsulykker omfattede en undersøgelse af langtidsfølgerne for de implicerede. Læs om dette i rapporten om landevejsulykker side 69. Som resultat af dette er der oprettet en ulykkeslinje, hvor ofre for trafikulykker kan få hjælp til at vende tilbage til livet. Læs om UlykkesLinjen på ulykkeslinjen.dk
 

 Bestil rapporten

 
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.