Log på

Anbefalinger

Udvalgte anbefalinger fra Havarikommissionen: 

Kommunikation om vigtigheden af at benytte hjelm og af at spænde den. 

Indsatser mod tuning og knallertkørsel med for høj hastighed
Løsning på, at knallerter så nemt kan tunes. Mere kommunikation til de unge knallertkørere og deres forældre. Styrkelse af knallertundervisernes pædagogiske kompetencer. Kommunikation fra knallertforhandlernes og forsikringsselskabernes side for at modvirke tuning.​

Indsatser mod gentagen knallertkørsel i påvirket tilstand
F.eks. tidligere indsats for at opdage og afhjælpe misbrugsproblemer blandt bilister, som efter frakendelse af kørekort i stedet kører på knallert. 

Kontrolindsatser ved politiet 
F.eks. af hjelmbrug, knallertkørsel i påvirket tilstand og på tunet knallert.

Udbredelse af biler med avanceret nødbremsesystem, der også detekterer bløde trafikanter

Vejudformning, der i højere grad tilgodeser knallertkøreres (og cyklisters) sikkerhed
Separat areal til knallerter/cyklister på landeveje, f.eks. cykelsti eller kantbane. Forbedring af oversigtsforholdene i kryds.
 ​​​​​​​​​​
 

 Film: Spænd hjelmen