Naviger op
Log på

Knallertulykker

​Risikoen for at komme til skade eller blive dræbt ved kørsel på en lille knallert (knallert 30) er markant højere end alle andre transportmidler. Samtidig er knallertkørsel for de 15-17-årige den transportform, som resulterer i flest tilskadekomne. Havarikommissionen har dybdeanalyseret 24 alvorlige ulykker med lille knallert for at bidrage med viden til arbejdet med at forebygge disse ulykker. 
Se folder med hovedbudskaber

De unge knallertkørere kørte for stærkt
For høj hastighed medvirkede til 8 af de 12 ulykker med unge knallertkørere (= 20 år). Deres høje hastighed betød bl.a., at modparterne ikke fik øje pa dem i tide eller tog fejl af deres hastighed. De kørte i gennemsnit 50 km/t. Alle kørte på tunede knallerter.

De voksne knallertkørere var påvirkede
Påvirkning af alkohol eller narkotika medvirkede til 7 af de 12 ulykker med voksne knal-lertkørere (> 20 år). I mange tilfælde var knallertkørerne så påvirkede, at de var ude af stand til at køre udenom forhindringer eller opfatte trafiksituationen. Flere af dem havde tilsyneladende et vedvarende højt forbrug af alkohol eller narkotika.

To tredjedele havde ikke hjelm på eller spændte den ikke
I 14 tilfælde betød manglende hjelm eller forkert hjelmbrug (f.eks. at hjelmen ikke var spændt), at knallertkøreren blev dræbt (de 3 tilfælde) eller fik alvorligere hovedskader. Hovedskaderne var i flere tilfælde så alvorlige, at de sandsynligvis har medført varige men.

Vejene ikke udformet med fokus på knallertkørsel
Veje er ofte udformet med fokus på bilers færdsel og sikkerhed, hvilket i flere tilfælde havde betydning for ulykkerne og knallertkørernes skader. F.eks. var der genstande på/ved vejen, som var ufarlige for bilister, men som betød, at knallertkørerne mistede balancen eller kom alvorligt til skade, når de påkørtes. ​​​​​​​​​
 

 Film: Spænd hjelmen

 
Cyklist på elcykel