Log på

Knallert- og elcykelulykker

​Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er i gang med en undersøgelse af ulykker med elcykler og knallerter.
 
Flere elcykler - flere ulykker
Der er stadig ikke så mange elcykler i Danmark, men antallet stiger hurtigt, og dermed stiger antallet af ulykker med elcykler nok også. Antallet af dræbte og tilskadekomne ses således at være fordoblet på 3 år. Elcykler er ret nye i trafikbilledet, så der er brug for at få bygget viden op om, hvad der ligger bag ulykker med elcykler.
 
Knallertkørere har høj ulykkesrisiko
Antallet af alvorlige ulykker med knallerter er meget højt i forhold til, hvor meget knaller-terne kører. Antallet af knallertulykker er faldende, men risikoen ved at køre en tur på en knallert har i mange år været ca. 10 gange så stor som at køre den samme tur på cykel, og dette ser ikke ud til at have ændret sig.
 
Betydning af bl.a. hastighed og adfærd i ulykkerne belyses
Undersøgelsen forventes bl.a. at belyse, hvad knallertkørernes og elcyklisternes hastighed betyder for ulykkerne. Et vigtigt fokus vil også være på deres adfærd og på, hvor det går galt i samspillet med fx bilisterne.  
 
Ca. 40 ulykker indgår
I undersøgelsen vil indgå ca. 40 ulykker, som politiet indberetter til Havarikommissionen i 2016 og 2017. Resultaterne af undersøgelsen forventes at foreligge i 2018.
 
Cyklist på elcykel