Log på

Hvorfor sker trafikulykkerne?

For høj hastighed og for dårlig orientering er de hyppigste forklaringer på, at trafikulykkerne sker. Det viser en tværanalyse af de 291 alvorlige trafikulykker, som Havarikommissionen har dybdeanalyseret i perioden 2001 til 2013.
 
For høj hastighed og for dårlig orientering medvirker hver især til op mod halvdelen af de 291 ulykker.
 
Også andre trafikantfejl optræder hyppigt: Uopmærksomhed, fejlvurdering, forkert reaktion og spirituspåvirkning medvirker hver især til mellem en tredjedel og en femtedel af de undersøgte ulykker.
 
Stort set alle ulykkerne kunne have været undgået, hvis trafikanterne ikke havde lavet fejl. Det betyder ikke, at trafiksikkerheden bedst forbedres ved kun at påvirke trafikanterne direkte. Gennem bedre indretning af veje og køretøjer er det ofte muligt at forebygge eller afbøde konsekvenserne af de fejl, trafikanterne laver.
 
Det er ikke kun trafikanterne, der medvirker til ulykkerne. Fejl ved veje/omgivelser medvirker til cirka hver tredje af de undersøgte ulykker, og fejl ved køretøjerne medvirker til cirka hver femte.
 
Tværanalysen viser også, hvilke forhold der hyppigst forværrer personskaderne. To af de oftest forekommende forhold er manglende brug af sikkerhedssele og træer i vejkanten.
 
Se tværanalysen ”Hvorfor sker trafikulykkerne”,  2014.
 
Tværanalysen i engelsk udgave "Why do road traffic aacidents happen".​