Log på

Indsatsen mod højresvingsulykker

I slutningen af 1990’erne var der flere år, hvor op mod 40 cyklister kom til skade eller mistede livet i en højresvingsulykke. Det var baggrunden for, at der i 2005 blev nedsat en Højresvingsgruppe, som skulle arbejde på at få nedbragt antallet af disse ulykker. I Højresvingsgruppen samarbejder bl.a. statslige myndigheder, transporterhvervet og  interesseorganisationer.

Højresvingsgruppen har d. 29. november 2018 udgivet et hæfte, der beskriver indsatserne de seneste to årtier. Se hæftet: ”Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark – en gennemgang af indsatserne gennem to årtier”.

Siden 2005 er der lavet en række analyser af højresvingsulykker, der blandt andet har betydet, at kommunerne har etableret flere sikre løsninger i kryds, og at der er blevet gennemført kampagner om spejlindstillinger på lastbiler, opmærksomhed på ’blinde vinkler’ og børns forhold til store køretøjer i trafikken. Desuden har der været fokus på at stille skærpede sikkerhedskrav til lastbiler og udføre kontroller af både spejle og køre-hviletidsregler for chauffører.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som led i indsatserne udgav Havarikommissionen for Vejtrafikulykker i 2006 en rapport om højresvingsulykker. se rapporten:

 

 Læs hæftet om indsatsen

 
Forside