Log på

Højresvingsulykker lastbil/cyklist

Havarikommissionen har i 2005 analyseret 25 ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister.
Der var 13 mandlige og 12 kvindelige cyklister involveret i ulykkerne. I alt ni cyklister blev dræbt i ulykkerne. Analysen viste blandt andet, at lastbilchaufførerne i alle ulykkerne havde mulighed for at have set cyklisterne, men at de ikke havde orienteret sig grundigt nok inden svinget.
 
Se rapporten
Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister (2006)
 
Folder med gode råd
I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen udarbejdede Havarikommissionen en folder med gode råd til chauffører og cyklister.
Se folderen: 

Foranalyser
Som forberedelse til temaanalysen gennemførte Havarikommissionen en foranalyse af alle ulykker i 2004 med dræbte og tilskadekomne cyklister, hvor en højresvingende lastbil ramte en ligeudkørende cyklist. Ved foranalysen blev politirapporterne for de enkelte ulykker gennemlæst, og der blev suppleret med de ulykkesstatistiske oplysninger. 
 
 
Som supplement til denne foranalyse udarbejdede kommissionen en kommenteret statistisk over politiregistrerede ulykker med dræbte og tilskadekomne cyklister, som blev påkørt af højresvingende lastbiler eller vogntog i perioden 2001-2005.
 
 
​​​​​​
 

 Se højresvingskampagne

 
Lastbil og cyklist
 

 Bestil rapporten

 
Lastbil og cyklist i kryds
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.