Log på

Højresvingsulykker lastbil/cyklist

Havarikommissionen har i 2005 analyseret 25 ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister.
Der var 13 mandlige og 12 kvindelige cyklister involveret i ulykkerne. I alt ni cyklister blev dræbt i ulykkerne. Analysen viste blandt andet, at lastbilchaufførerne i alle ulykkerne havde mulighed for at have set cyklisterne, men at de ikke havde orienteret sig grundigt nok inden svinget.
 
Se rapporten
Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister (2006)
 
 
Foranalyser
Som forberedelse til temaanalysen har Havarikommissionen analyseret alle ulykker i 2004 med dræbte og tilskadekomne cyklister, hvor en højresvingende lastbil har ramt en ligeudkørende cyklist. Denne foranalyse er foretaget ved gennemlæsning af politirapporterne for de enkelte ulykker suppleret med informationer fra Vejsektorens Informations System (VIS).
 
 
Som supplement til denne foranalyse har kommissionen udarbejdet en kommenteret statistisk over politiregistrerede ulykker med dræbte og tilskadekomne cyklister, som er blevet påkørt af højresvingende lastbiler eller vogntog (lastbiler med anhænger samt sættevognstrækker med eller uden sættevogn) i perioden 2001-2005.
 
 
​​​​​
 

 Se højresvingskampagne

 
Lastbil og cyklist
 

 Bestil rapporten

 
Lastbil og cyklist i kryds
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.