Naviger op
Log på

Frontalkollisioner

Frontalkollisioner er en af de ulykkessituationer, der koster flest liv på de danske veje. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er i gang med at dybdeanalysere denne type ulykker, så der kan sættes mere målrettet ind for at forebygge dem.

I 2019 udgjorde frontalkollisioner 20% af alle dødsulykker (kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik). 41 af de i alt 199 dræbte i 2019 døde i frontalkollisioner. Desuden kom 315 personer til skade i frontalkollisioner. Disse høje tal er på niveau med de foregående år, og det er baggrunden for, at Havarikommissionen dybdeanalyser denne ulykkestype.

Afgrænset til landeveje
Mere end 9 ud af 10 frontalkollisioner med dræbte sker uden for byzone. Undersøgelsen er derfor afgrænset til frontalkollisioner på landeveje.
Det forventes, at bl.a. trafikanternes fartovertrædelser og uopmærksomhed kan belyses nærmere. Kommissionen vil også se nærmere på, hvordan man via vejenes udformning og køretøjernes sikkerhedsudstyr kan forebygge frontalkollisionerne
Undersøgelsens resultater forventes at foreligge i 2022.
 
 

Ved det lille ikon er link til fotoet i tifformat, som kan bruges frit, hvis der skrives: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Fotograf Christoffer Askman.​ 

Lige før frontalkollision på landevej