Log på

Publikationer

Temarapport nr. 11: Ulykker med fodgængere
Resultaterne af Havarikommissionens undersøgelse af ulykker med fodgængere er offentliggjort i temarapport nr. 11 "Ulykker med fodgængere":

Rapporten kan bestilles i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive titlen på rapporten samt din postadresse.
 
Folder med hovedresultater
Kommissionen har udarbejdet en folder, som giver et hurtigt overblik over nogle af hovedbudskaberne fra undersøgelsen af ulykker med fodgængere:
 
 
En sammenfatning af undersøgelsens resultater kan desuden ses i temarapporten s. 9 -13. Kommissionens anbefalinger kan du se i rapporten s. 15-20.
 
 
 

 Bestil rapport/folder

 
Drenge ved fodgængerovergang
Du kan bestille rapporten/folderen i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.