Naviger op
Log på

Ulykker med fodgængere

​Havarikommissionen har dybdeanalyseret 27 ulykker med fodgængere i byer.

Baggrunden for undersøgelsen er, at fodgængerulykker ofte resulterer i alvorlige skader for fodgængerne. Bl.a. er 1 ud af 6 trafikdræbte en fodgænger.

Særligt udsatte

2/3 af fodgængerne i de undersøgte ulykker var på den ene eller den anden måde særligt udsatte. Det var f.eks. børn, ældre, berusede unge mennesker eller andre påvirkede. Fælles for dem var, at de ikke havde optimale mentale eller fysiske forudsætninger for at færdes i trafikken.

1/3 var børn

I 1/3 af ulykkerne var fodgængeren et barn under 15 år. Det var enten helt små børn, som uden de voksne havde opdaget det, færdedes alene i trafikken. Eller lidt større børn, som var meget optaget af de kammerater, de fulgtes med, og ikke fik orienteret sig ordentligt. Undersøgelsen bekræfter, at der fortsat er behov for færdselsundervisning og en stor kommunikationsindsats i det hele taget i forhold til børn og forældre. Der kan overvejes øget fokus på at sikre de små børns færden omkring hjemmet og på, hvordan de lidt større børn kan færdes sikkert med kammerater i trafikken.

Påvirkede fodgængere

Ulykkerne med de påvirkede fodgængere skete typisk i mørke og i forbindelse med weekenderne. Der var mange unge blandt både bilister og fodgængere i mørkeulykkerne, og bilisterne kørte typisk for stærkt, hvilket havde afgørende betydning for en stor del af disse ulykker. Kommissionen anbefaler bl.a., at fodgængerne gennem kommunikationsindsatser skal lære at passe på sig selv og hinanden i trafikken om natten. Flere politikontroller kan modvirke hastighedsovertrædelser om natten.

Ulykker ved bakning og krydsning

Undersøgelsen har desuden vist, at man skal passe på fodgængere under bakning og f.eks. bakke langsomt og så vidt muligt undgå lange bakmanøvrer. Over halvdelen af ulykkerne skete i forbindelse med, at fodgængerne krydsede vejen, og det er i flere tilfælde vurderet, at vejmiljøet i højere grad kunne have understøttet sikre krydsningssteder for fodgængerne.

Undersøgelsen er i december 2013 offentliggjort i rapporten:

Ulykker med fodgængere.

Læs en kort gennemgang af undersøgelsens hovedresultater i :

Folderen om ulykker med fodgængere.

 

 Bestil rapporten

 
Fodgæmger krydser vejen
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.