Log på

Grove hastighedsovertrædelser

Alle grove fartovertrædere kan påvirkes til at ændre adfærd og dermed sætte farten ned, vurderer Havarikommissionen. Bilisterne i undersøgelsen har meget forskellige forklaringer på, at de kørte med en hastighed på mere end 30 % over det tilladte. Myndighederne bør derfor bruge flere forskellige tiltag og sanktioner.
 
Høj hastighed er en af de faktorer, der hyppigst medvirker til trafikulykker. Derfor har kommissionen interviewet 38 bilister, der er standset af politiet i en hastighedskontrol på landeveje. Bilisterne kørte over ”klipgrænsen”, dvs. mere end 30 % for stærkt. Det er den grænse, som politikerne har fastsat for et klip i kørekortet. Kommissionens analyse af bilisterne og vejene, de kørte på, er gennemført med midler fra puljen til bedre trafiksikkerhed, som blev afsat i transportaftalen fra januar 2009.
 
 
Hastighedsbegrænser, klip, økonomisk kompensation og kampagner
Havarikommissionen anbefaler mere hastighedskontrol ved stærekasser og politi på vejene, lavere forsikringspræmie til bilister, der overholder hastighedsgrænserne og installation af hastighedsbegrænser som sanktion i grove hastighedssager.

En hastighedsbegrænser i bilen er kommissionens forslag til de mest forhærdede fartovertrædere, hvis de skal ændre adfærd. Det er de bilister, der oftest kører for stærkt og samtidig ikke har respekt for bøder og klip.

Andre vil sætte hastigheden ned, hvis de kan få nedsat forsikringspræmie for at overholde hastighedsgrænserne. De mener, hastighedsgrænserne er for lave og kører ofte for stærkt.

De øvrige fartovertrædere kan nås med kampagner. De har respekt for hastighedsgrænser, klip i kørekortet og bøder.

Bilisterne overvurderer vejenes sikkerhed
Bilisterne forholder sig til vejen og ved, at man skal køre efter forholdene. Men de mangler viden om farlige forhold ved vejen, så de kan tolke vejen rigtigt og afstemme hastigheden efter forholdene. Mange tænker eksempelvis ikke på, at mindre kryds udgør en potentiel fare, og generelt mangler bilisterne viden om faste genstande, grøfteskråninger og andet påkørselsfarligt i sidearealerne.

Ud over interviewundersøgelsen indeholder Havarikommissionens ottende temaundersøgelse en tværanalyse af alle de ulykker, som kommissionen tidligere har undersøgt. For begge dele af undersøgelsen gælder, at der er tale om hastigheder på mere end 30 % over hastighedsgrænsen.
 

 Bestil rapporten

 
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.