Naviger op
Log på

Mere om undersøgelsen

Projektbeskrivelse
Som grundlag for undersøgelsen har Havarikommissionen beskrevet forudsætninger i denne projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelse_tema8.pdfProjektbeskrivelse for undersøgelse af grove hastighedsovertrædelser

Interviewguide
Politiet standsede 99 bilister i en fartkontrol med en hastighed over klipgrænsen. Havarikommissionens psykologer har interviewet 24 bilister telefonisk ud fra en interviewguide, som er tilpasset undersøgelsen af grove hastighedsovertrædelser:

Interviewguide til telefoninterview ​ 

Ud over det er 14 af bilisterne interviewet i to fokusgrupper.

foto politikontrol