Log på

Eneulykker med bilister under 25 år

​Temaet for Havarikommissionens første undersøgelse var eneulykker med unge bilister under 25 år. Baggrunden for undersøgelsen var blandt andet, at unge mandlige bilister under 25 år har en markant højere risiko for at blive indblandet i en ulykke end mandlige bilister i aldersgruppen 35-44 år, set i forhold til deres kørselsforhold.

Eneulykker med bilister under 25 år (2002)


Om undersøgelsen
Kommissionen indsamlede i 2001 oplysninger om 32 eneulykker med unge bilister under 25 år. I de undersøgte ulykker blev 13 personer dræbt, og 47 kom til skade. Kun 3 af førerne var kvinder. Halvdelen af ulykkerne skete i weekenden, hvor 10 af de 13 blev dræbt.

De faktorer, der ofte gik igen og medvirkede til ulykken, var ”For høj hastighed”, som blev fundet i halvdelen af ulykkerne, og ”Alkohol og narkotika”, som var faktor i ulykker med 10 af de 13 dræbte.

I alt 8 ud af 10 dræbte havde overlevet, hvis de havde brugt sikkerhedssele, og i 26 ulykker kunne personskaderne været reduceret eller helt undgået, hvis faste genstande ikke havde været placeret tæt på kørebanen.

Havarikommissionen anbefaler:

  • At målrette kampagner mere præcist mod de ungdomskulturer og kørselsmotiver, der er repræsenteret i analysen, herunder mere direkte kampagner mod den uønskede adfærd og mod de unges risikovillighed
  • At øge politiindsatsen på tidspunkter og steder, hvor de unge færdes i bil
  • At forbedre de unge bilisters opfattelse af egne kørefærdigheder samt forbedre disse

Desuden anbefaler kommissionen at arbejde videre med tekniske og lovgivningsmæssige tiltag der sætter ind overfor:

  • For høj hastighed.
  • Spirituskørsel.
  • Manglende brug af sikkerhedssele.
  • Placering af faste genstande langs vejen.
  • Stabilisering af rabatter.
  • Bedre kurveafmærkning.
 

 Bestil rapporten

 
unge i bil og alkohol
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.