Naviger op
Log på

Elcykelulykker

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Havarikommissionen har dybdeanalyseret 20 alvorlige ulykker med elcykler.
Se rapporten Elcykeluykker
Se folder med Hovedbudskaber​

De fleste elcyklister var ældre eller fysisk svækkede 
Ud af de i alt 20 elcyklister var 12 på 65 år eller derover. Nogle af disse var sandsynligvis alderssvækkede i en eller anden grad og havde f.eks. nedsat muskelstyrke, stivhed i nakkeleddet, dårligere balance og langsommere reaktionsevne. Blandt elcyklisterne under 65 år var 5 fysisk svækkede med f.eks. svær overvægt, gigt eller smerter i ryg og knæ. 

Elcyklisternes høje alder var medvirkende i 8 af 20 ulykker
I 8 af de 20 ulykker var aldersrelaterede svækkelser sandsynligvis med til at forklare, at de ældre cyklister handlede uhensigtsmæssigt eller havde manøvreproblemer på cyklen, hvil¬ket sammen med en række andre forhold fik betydning for, at ulykkerne skete. I et par til¬fælde havde også demens betydning for, at den ældre elcyklist handlede uhensigtsmæssigt.

At køre på elcykel gav udfordringer i kombination med alderssvækkelser
Det kraftige ryk frem ved tilkobling af elcyklens motor, elcyklens ekstra vægt (8-12 kg mere end almindelig cykel) og nogle elcyklers tendens til at forstærke slingren bidrog i kombi¬nation med alderssvækkelser sandsynligvis til, at nogle venstresvingende ældre cyklister havde svært ved at orientere sig bagud eller mistede balancen. 

Cyklisternes skader blev alvorligere på grund af høj alder og manglende hjelmbrug
For 4 af de 12 elcyklister over 65 år betød deres alder og dermed større skrøbelighed, at deres skader blev alvorligere, end det ville have været tilfældet for en yngre elcyklist. 9 af de 20 elcyklister havde ikke hjelm på. I 6 af disse tilfælde betød det, at de fik alvorligere skader, end de ellers ville have fået. 

Høj hastighed på elcykel var ikke et problem
For modparternes vedkommende var problemet især, at de var uopmærksomme og derfor overså elcyklisterne. Der var ingen tilfælde, hvor de blev overrasket af, at en elcyklist kørte hurtigere end på almindelig cykel. De fleste elcyklister kørte enten med lav fart i forbindelse med en svingmanøvre eller med en hastighed svarende til det, de ville have kørt på almindelig cykel.

 I enkelte ulykker var der ikke tilstrækkeligt sikre rammer for brug af elcykel i arbejdstiden
I forbindelse med enkelte ulykker, hvor elcyklen blev brugt til transport i arbejdstiden, medvirkede f.eks. manglende vedligeholdelse af elcyklen til, at ulykkerne skete. Der var desuden ikke fokus på sikkerhed, f.eks. hjelmbrug.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Om hovedresultater (Vejforum)

 
 

 Gode råd til ældre elcyklister