Log på

Publikationer

​Resultaterne af Havarikommissionens undersøgelse af sikkerhedsudstyr er offentliggjort i temarapport nr. 10 "Sikkerhedsudstyr til børn i biler".

Sikkerhedsudstyr til børn i biler (2012)

Rapporten kan bestilles i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk . Husk at skrive titlen på rapporten samt din postadresse.

Folder med hovedbudskaber

Kommissionen har udarbejdet en folder, som giver et hurtigt overblik over væsentlige budskaber fra undersøgelsen:

Folder Sikkerhedsudstyr til børn i biler, budskaber fra temarapport (2012)