Log på

Sikkerhedsudstyr til børn i biler

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har undersøgt 23 ulykker med børn i biler. Undersøgelsen har fokus på tilskadekomst for børnene i de konkrete ulykker. Undersøgelsen er i november 2012 offentliggjort i

Sikkerhedsudstyr til børn i biler (2012)

Sikkerheden for børn i bil kan stadig forbedres

Kommissionen peger i undersøgelsen på nogle områder, hvor sikkerheden kan forbedres for børnene: Det drejer sig om øget brug af bagudvendt udstyr til de mindste børn samt hoved- og sidestøtte for større børn.

I konkrete ulykker med mindre børn under 4 år ville bagudvendt udstyr have reduceret skaderne. Der er også eksempler på lidt større børn, som kunne beskyttes bedre ved ulykkerne: En selepude kan med fordel være udstyret med ryglæn, som giver støtte til barnets hoved og krop ved en kollision.

Det gode arbejde med regler bør fortsætte

Kravene til børnenes sikkerhedsudstyr kan forbedres på udvalgte områder. Det gælder f.eks. kravene til bedre hoved- og sidestøtte, hvilket Trafikstyrelsen arbejder med. Der er i øvrigt ikke fundet eksempler på lovligt udstyr, som har svigtet i de konkrete ulykker ved korrekt brug.

Havarikommissionen har gennemført undersøgelsen af sikkerhedsudstyr til børn med en bevilling fra puljen til bedre trafiksikkerhed fra aftalen om grøn transportpolitik i 2009 på opfordring fra Trafikstyrelsen. 

Læs en kort gennemgang af undersøgelsens hovedresultater i

Folder Hovedbudskaber om sikkerhedsudstyr til børn i biler​​​​​​

 

 Bestil rapporten

 
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.
 

 Mere om sikkerhedsudstyr