Log på

Publikationer

Temarapport nr. 9: Ulykker med ældre bilister 

Resultaterne af Havarikommissionens undersøgelse af ulykker med ældre bilister er offentliggjort i temarapport nr. 9 "Ulykker med ældre bilister":

Ulykker med ældre bilister (2012)

Rapporten kan bestilles i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive titlen på rapporten samt din postadresse.

 

Folder med hovedresultater

Kommissionen har udarbejdet en folder, som giver et hurtigt overblik over nogle af hovedbudskaberne fra undersøgelsen af ulykker med ældre bilister:

 
 
En sammenfatning af undersøgelsens resultater kan desuden ses i temarapporten s. 9 -15. Kommissionens anbefalinger kan du se i rapporten s. 17-19.

 

Artikler, som Havarikommissionen har offentliggjort i andre medier 

I forbindelse med Trafikdage, forfatter Marlene Rishøj Kjær: Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

 

I fagtidsskriftet Veje og trafik,  forfatter Marlene Rishøj Kjær: Trafikulykker med ældre bilister

 

 

 Bestil rapport/folder

 
Ældre kvinde hos lægen
Du kan bestille rapporten/folderen i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på publikationen og din postadresse.