Log på

Litteraturundersøgelse

​For at kunne sætte undersøgelsesresultaterne ind i en større sammenhæng har Havarikommissionen bedt DTU Transport om at udarbejde en litteraturundersøgelse, som giver overblik over den eksisterende viden om ældre bilister set i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv.

 I DTU Transports notat beskrives det bl.a.

  • Hvad alderen betyder for kørselsopgaven
  • Hvordan de ældres kørselsmønster og typiske ulykkestyper er
  • Hvad de ældres risiko er i trafikken i forhold til andre trafikantgrupper
  • Hvordan den fremtidige udvikling tegner sig i lyset af det voksende antal ældre bilister.

Se Trafikulykker med ældre bilister - litteraturundersøgelse, DTU (2011) 

Kørsel i mørke