Log på

Ulykker med ældre bilister

Havarikommissionen har dybdeanalyseret 32 ulykker med ældre bilister, for at afdække, hvad der typisk går galt i denne type ulykker.
 
De ældre trafikanter udgør en stadigt større gruppe i trafikken. Det betyder ikke flere ulykker, hvilket flere undersøgelser har vist. Men de ældre bilister bliver involveret i nogle bestemte ulykkestyper og kommer oftere alvorligt til skade bl.a. fordi de er mere skrøbelige. Det kan ændre det samlede ulykkesbillede, og det skal tænkes ind i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde.
Undersøgelsen er i marts 2012 offentliggjort i Ulykker med ældre bilister (2012)
 
Tre gennemgående ulykkestyper

Undersøgelsen har vist, at der var tre gennemgående typer ulykker:
  • Ulykker med manglende bevidsthed hos den ældre
    Den ældre fik typisk et ildebefindende eller var på anden måde svækket fysisk eller psykisk.
  • Ulykker i kryds, hvor den ældre overser modparten eller rødt lys
    Her overså den ældre en modpart eller det røde lys. Kun i få tilfælde var der tale om for hastig orientering, og ingen eksempler på, at den ældre tog chancer. Modparterne kørte i flere tilfælde for stærkt, hvilket medvirkede til, at de blev overset. 
  • Ulykker, hvor den ældre er uden andel
    I denne type ulykker kørte modparten typisk over i den ældres kørebane. Den ældre havde ingen mulighed for at undgå ulykken, og det ville en yngre bilist heller ikke have haft.

De ældre fik langt alvorligere skader end modparterne. Dels fordi de er skrøbeligere pga. alderen, dels fordi de generelt kørte i ældre biler med lavere sikkerhedsmæssig standard.

Læs en kort gennemgang af undersøgelsens øvrige hovedresultater i

 Folderen om Ulykker med ældre bilister

 

 

 

 Bestil rapporten

 
Ældre mand ved rattet
Du kan bestille rapporten i trykt form ved at sende en mail til bsj@vd.dk. Husk at skrive navnet på rapporten og din postadresse.