Naviger op
Log på

Undersøgelser

Havarikommissionen undersøger ulykker i temaer
 
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker undersøger alvorlige ulykker på vejene. Undersøgelserne er afgrænset inden for temaer. Vi analyserer ca. 30 ulykker inden for samme ulykkestype og kortlægger, hvad der gik galt i ulykkerne. På den baggrund kommer vi med anbefalinger til, hvordan lignende ulykker kan forebygges.
 
 

Analyse på tværs af temaundersøgelser

Havarikommissionens temaundersøgelser er kvalitative og er foretaget inden for meget forskellige emner. Alligevel kan analyser på tværs af de indsamlede data give ny indsigt om trafikulykker.


Se under tværanalyser