Log på

Træthed og feriekørsel

Havarikommissionens gode råd, hvis du skal køre langt til feriemålet:
  1. Planlæg din kørsel inden turen: sørg for at indlægge pauser eller skift chauffør ca. hver anden time
  2. Få syv-otte timers søvn, inden du tager afsted.
  3. Undgå så vidt muligt at køre sent om natten eller meget tidligt om morgenen.
  4. Er du ved at blive træt, så skift chauffør eller tag en powernap på 15-20 minutter. Kaffe eller læskedrik med koffein hjælper kun kortvarigt. Det hjælper ikke f.eks. at skrue op for radioen eller åbne vinduerne.
Tegn på træthed er f.eks. at du blinker ofte, har svært ved at fokusere, gaber eller ikke kan huske den sidste kilometer.
Du må ikke ignorere dine tegn på træthed og tro, at du nok skal klare den – det kan gå helt galt.

Træthed/søvn medvirker til mindst 8% af trafikulykkerne
Når man ser samlet på tværs af alle de ulykker, Havarikommissionen har undersøgt indtil nu, så medvirker træthed/søvn til 8 % af ulykkerne.

”Men der kan godt være mange flere ulykker, hvor træthed/søvn har spillet ind,” oplyser formand for Havarikommissionen Mette Fynbo. ”Tallet er kun udtryk for de ulykker, hvor vi med sikkerhed har kunnet fastslå, at føreren er faldet i søvn eller på anden vis har fejlhandlet pga. træthed. Et sikkert tegn er f.eks., hvis det kan ses af sporene, at føreren er fortsat i en lige linje ud af en kurve”. 

”Det er kendt viden, at træthed medfører bl.a. nedsat koncentrationsevne og langsommere reaktionshastighed. Men det rigtig svært at fastslå, om der ligger træthed bag, når en fører f.eks. overser en anden trafikant, hvilket ofte er det, der fører til ulykker. Træthed kan jo ikke måles på samme måde som en alkoholpromille,” forklarer Mette Fynbo.

Træthed øger risikoen for ulykker
Træthed giver en øget risiko for at blive involveret i trafikulykker. Dels fordi man kan falde i søvn – hvis man er væk blot et kort øjeblik, kan ulykken nå at ske. Dels fordi træthed hos føreren også i sig selv er trafikfarligt. Det medfører nedsat koncentrationsevne, mindsket synsfelt og langsommere reaktionshastighed, hvilket kan føre til, at man f.eks. fejlvurderer trafikken, overser en anden trafikant eller reagerer for langsomt.  

Forhold af betydning for træthed
Menneskets indre biologiske ur betyder, at kroppen er indstillet på, at man er vågen om dagen og sover om natten. Mørke betyder også, at man bliver mere træt. Det skal man have med i overvejelserne, hvis man planlægger at klare den lange tur til feriemålet om natten. 
Nattesøvnens mængde og kvalitet er vigtig for, hvordan man fungerer i trafikken. Desuden skal man være opmærksom på, at aktivitet og stimulation gør mere vågen, mens det at køre mange timer i træk på en lige vejstrækning virker søvndyssende.​​
 ​​​​​​​​​​
Mand falder i søvn bag rattet