Log på

Upåagtet ulykkesårsag: Søvn, sygdom og svækkelse

Nogle af de hyppigste årsager til, at ulykkerne sker er, at trafikanterne kører for stærkt (op mod 50% af de 270 ulykker, kommissionen har analyseret), eller at trafikanterne er uopmærksomme (ca. 1/3 af de analyserede ulykker). Men trafikanternes fysiske og psykiske tilstand spiller også en vigtig rolle:

Knap 10% af de ulykker, som kommissionen har analyseret, skete, fordi en trafikant fik et ildebefindende, faldt i søvn, var påvirket af medicin eller på andre måder var helt eller delvist mentalt fraværende. 

Med eller uden forvarsel
I nogle tilfælde var det pludselig opstået sygdom, f.eks. et hjertetilfælde eller hypoglæmi (meget lavt blodsukker i forbindelse med diabetes), som betød, at det gik galt. 

I andre af de analyserede ulykker var der forud for ulykken tegn og symptomer, som bilisten burde have reageret på. Der var f.eks. tilfælde med bilister, som kørte bil, selvom de var sløje eller vidste, at de slet ikke havde fået nok nattesøvn eller på andre måder var udkørte.

I enkelte tilfælde skyldtes trafikantens mentale fravær en meget høj alkoholpromille. Hvis man ser bort fra disse tilfælde, så skyldtes 7% af de 270 analyserede ulykker mentalt fravær. 

Hvordan forebygges ulykker på grund af mentalt fravær
Bilisterne skal selv mærke efter, om de er i en tilstand, hvor de kan køre sikkert, men også de pårørende eller andre i deres omgangskreds samt deres egen læge og andre sundhedspersoner kan gøre noget aktivt, så bilisterne undlader at køre i svækket eller påvirket tilstand og f.eks. finder andre transportformer.

Se artikel i Politiken 31/12 2021, hvor Havarikommissionens læge udtaler sig om emnet: 
Se mere om årsager til de 270 ulykker i ”Hvorfor sker trafikulykkerne”​.