Naviger op
Log på

Tværanalyser

I forbindelse med Havarikommissionens temaundersøgelser indsamles store mængder data om de konkrete ulykker.  Kommissionens undersøgelser er kvalitative i deres sigte og er foretaget inden for afgrænsede og meget forskellige temaer, men gennem analyser på tværs af de indsamlede data kan der alligevel aflæses en række fælles træk, som kan være et nyttigt bidrag til forebyggelsen af ulykker.

Hvorfor sker trafikkulykkerne? (2014)
For høj hastighed og dårlig orientering er blandt de hyppigste årsager til, at trafikulykkerne sker. Det viser tværanalyse af 291 trafikulykker. Analysen er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2009.
Hvorfor sker trafikulykkerne (pdf). 

 

Tværanalyse af HVU-data - fokus på vejforhold (2010)
Tværanalysen sammenfatter betydningen af vejforholdene i de 207 ulykker, som er analyseret gennem Havarikommissionens seks første temaanalyser.
Tværanalyse af HVU-data - fokus på vejforhold (pdf)

 

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 ulykker (2009)
Tværanalysen viser, at de hyppigste ulykkesfaktorer er for høj hastighed, utilstrækkelig orientering, uopmærksomhed, fejltolkning og fejlvurdering, mangelfuld køreteknik, mangelfuld reaktion og påvirkning af alkohol.

De mest almindelige ulykkesfaktorer er således knyttet til trafikanterne og deres adfærd.

Hvorfor sker trafikulykkerne (pdf)

 

Brug og effekt af sikkerhedssele (Tværanalyse 2007)
Analysen viser klart, at brug af sikkerhedssele medfører en meget stor sikkerhedsmæssig gevinst. Foruden en stor reduktion i risikoen for at blive dræbt medfører brug af sele også langt mindre risiko for alvorlige skader.

Brug og effekt af sikkerhedsele (pdf)