Naviger op
Log på

Baggrundsnotater

I forbindelse med opstarten af en undersøgelse har Havarikommissionen i flere tilfælde udarbejdet et baggrundsnotat, f.eks. med statistiske oplysninger om ulykkerne inden for det pågældende tema.  

Lastbilulykker 2005-2015

Dette baggrundsnotat indeholder opgørelser over alvorlige lastbilulykker i Danmark. Notatet har dannet statistisk baggrundsmateriale til brug for Havarikommissionens temaanalyse om lastbilulykker. Der er der taget udgangspunkt i Vejdirektoratets Ulykkesstatistik, først og fremmest personskadeulykker med lastbiler sket i årene 2005-2015. Lastbilulykker er relativt alvorlige. I forhold til antallet af personskadeulykker er der næsten tre gange så mange dræbte i lastbilulykkerne som i andre personskadeulykker. Dette forhold har været stabilt i mange år. Den høje alvorlighed tilskrives især, at lastbiler i modsætning til personbiler ikke er udformet særligt kollisionsvenligt eller eftergivende; og ved kollision med person- og varebiler desuden at de er tunge.

Læs notatet​​​

Statistik for cykelulykker 2005-14

Notatet er en gennemgang af udvalgte omstændigheder ved cykelulykker i perioden 2005-14. Cykelulykkerne (trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret) er sammenlignet med øvrige personskadeulykker. Cykelulykker fra den officielle statistik udgør gennemsnitligt 23 % af alle ulykker fra 2005-2014. Der er dog et stort mørketal med cyklister i politiets registreringer, så tallene er sikkert endnu større. Læs notatet.

Litteraturundersøgelse; Trafikulykker med ældre bilister (2011)
For at kunne sætte undersøgelsesresultaterne ind i en større sammenhæng har Havarikommissionen bedt DTU Transport om at udarbejde en litteraturundersøgelse, som giver overblik over den eksisterende viden om ældre bilister set i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Læs mere om temaet

 

 

 

 Vejledning i trafiksikkerhedsinspektion (2010)

Som opfølgning på temaet om motorcykeluylykker har kommissionen udarbejdet en vejledning i trafiksikkerhedsinspektion. Læs mere om temaet