Naviger op
Log på

Baggrundsnotater

I forbindelse med opstarten af en undersøgelse har Havarikommissionen i flere tilfælde udarbejdet et baggrundsnotat, f.eks. med statistiske oplysninger om ulykkerne inden for det pågældende tema.  

Lastbilulykker 2005-2015

Dette baggrundsnotat indeholder opgørelser over alvorlige lastbilulykker i Danmark. Notatet har dannet statistisk baggrundsmateriale til brug for Havarikommissionens temaanalyse om lastbilulykker. Der er der taget udgangspunkt i Vejdirektoratets Ulykkesstatistik, først og fremmest personskadeulykker med lastbiler sket i årene 2005-2015. Lastbilulykker er relativt alvorlige. I forhold til antallet af personskadeulykker er der næsten tre gange så mange dræbte i lastbilulykkerne som i andre personskadeulykker. Dette forhold har været stabilt i mange år. Den høje alvorlighed tilskrives især, at lastbiler i modsætning til personbiler ikke er udformet særligt kollisionsvenligt eller eftergivende; og ved kollision med person- og varebiler desuden at de er tunge.

Læs notatet​​​

Statistik for cykelulykker 2005-14

Notatet er en gennemgang af udvalgte omstændigheder ved cykelulykker i perioden 2005-14. Cykelulykkerne (trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret) er sammenlignet med øvrige personskadeulykker. Cykelulykker fra den officielle statistik udgør gennemsnitligt 23 % af alle ulykker fra 2005-2014. Der er dog et stort mørketal med cyklister i politiets registreringer, så tallene er sikkert endnu større. Læs notatet.

Litteraturundersøgelse; Trafikulykker med ældre bilister (2011)
For at kunne sætte undersøgelsesresultaterne ind i en større sammenhæng har Havarikommissionen bedt DTU Transport om at udarbejde en litteraturundersøgelse, som giver overblik over den eksisterende viden om ældre bilister set i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Læs mere om temaet

 

 

 

 

Trafikulykker med ældre bilister (2010)
Baggrundsnotatet beskriver på baggrund af ulykkesstatistik en række karakteristiske træk ved trafikulykker med ældre bilister (70+). Notatet er udarbejdet som grundlag for HVU's temaanalyse af ulykker med ældre bilister, hvor ca. 30 ulykker med ældre blister dybdeanalyseres.  Læs mere om temaet

 Trafikulykker med ældre bilister

 

Vejledning i trafiksikkerhedsinspektion (2010)
Som opfølgning på temaet om motorcykeluylykker har kommissionen udarbejdet en vejledning i trafiksikkerhedsinspektion. Læs mere om temaet

 
 

Alvorlige motorcykelulykker (2008)
Med dette notat har Havarikommissionen ønsket at supplere de dybtgående detailundersøgelser med statistiske analyser af alvorlige motorcykelulykker. Notatet giver en karakteristik af de alvorlige motorcykelulykker, en sammenligning af motorcykelulykker og bilulykker og viser forskellige udviklingstendenser for motorcykelulykkerne.  Læs mere om temaet

 

Download baggrundsnotat