Naviger op
Log på

Publikationer

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udgiver forskellige typer publikationer:

Temarapporter
Som afslutning på HVU's undersøgelser udarbejdes der en rapport for det aktuelle tema. Rapporterne beskriver baggrunden for det aktuelle tema, resultaterne af analyserne og HVU's anbefalinger til at forebygge lignende ulykker.

Tværanalyser
HVU udarbejder analyser der går på tværs af de undersøgte temaer. Formålet med analyserne er at udnytte det indsamlede datamateriale til analyser af generelle karakteristika ved ulykkerne.

Baggrundsnotater
HVU har udarbejdet baggrundsnotater i forbindelse med nogle temaundersøgelser, bl.a. om ulykkesstatistik for de ulykkestyper, der undersøges.

Foldere 
Folderne giver meget korte præsentationer, f.eks. af hovedkonklusioner fra HVU's undersøgelser.