Naviger op
Log på

Publikationer

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udgiver forskellige typer publikationer:

Temarapporter
Som afslutning på kommissionens undersøgelser udarbejdes der en rapport for det aktuelle tema. Rapporterne beskriver baggrunden for det aktuelle tema, resultaterne af analyserne og kommissionens anbefalinger til at forebygge lignende ulykker.

Tværanalyser
Havarikommissionen udarbejder analyser der går på tværs af de undersøgte temaer. Formålet med analyserne er at udnytte det indsamlede datamateriale til analyser af generelle karakteristika ved ulykkerne.