Naviger op
Log på

Presse

Seneste pressemeddelse fra Havarikommissionen

16/10 2019
 

Tidligere pressemeddelelser fra Havarikommissionen

22/11 2018

 2/3 2018 

 18/11 2016

6. juni 2016

 
26/3 2015:
 

 

4/12 2014:

For høj hastighed topper blandt ulykkesårsager.

 

26//3 2014:

Ulykker med lastbiler

 

9/12 2013:

Ulykker med fodgængere

 29/10 2013:

Ulykker om natten

 16/5 2013:

Ulykker med traktorer og motorredskaber (pdf)

1/11 2012:

Sikkerhedsudstyr til børn i biler

11/4 2012:

Ulykker med fodgængere (pdf)


20/3 2012:

 

15/12 2011:

 Grove hastighedsovertrædelser (pdf)

Spørgsmål om ulykkesstatistik

Havarikommissionen laver dybdeanalyser af ulykker for at få et mere præcist billede af, hvilke forhold der har haft betydning for, at ulykkerne er sket. Havarikommissionens undersøgelser giver ikke grundlag for at drage nogen konklusioner om ulykkesstatistik. Oplysninger om ulykkesstatistik kan findes på vejdirektoratet.dk eller fås ved henvendelse til Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsafdeling på 72 44 33 33. 

Havarikommissionen kan ikke oplyse om enkelt ulykker

Kommissionens materiale om ulykkerne er fortroligt og ikke omfattet af mulighederne for aktindsigt. Kommissionen anonymiserer oplysningerne om de enkelte ulykker i den rapport, hvor undersøgelsens samlede resultater præsenteres. 

Fortroligheden er med til at beskytte de parter, som er impliceret i ulykkerne, og sikrer, at kommissionen kan arbejde uafhængigt ift. politiets opklaringsarbejde og strafferetssammenhænge.

 

 

 

 

 

 

​ ​​​