Naviger op
Log på

WAS - webtilgængelighedserklæring

Som statslig organisation er Havarikommissionen for Vejtrafikulykker med sekretariat i Vejdirektoratet forpligtet til at sikre, at vores hjemmeside er tilgængelig i overensstemmelse med beskrivelserne i EU Direktiv 2016/2102. 

Havarikommissionens hjemmeside er offentliggjort i  2011.
Hjemmesidens primære serviceområder er:
  • Forskning
  • Trafik og Transport
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har selv evalueret webstedet, og vurderer, at det delvist overholder standarden EN 301 549.

Hjemmesiden overholder kun delvist webtilgængelighedsloven på følgende punkter:
  • ​​Billeder mangler alternative tekster:  Der mangler alternative tekster til en del billeder. Vi arbejder på at udbedre fejlen. 
  • ​Teksten i vores logo er billede af tekst: Alternativ tekst skal sættes ind ved vores logo. Vi vil udbedre fejlen. 
  • Farvekontrast ikke tilstrækkelig: Nogle steder er farvekontrasten ikke tilstrækkelig. Vi vil undersøge, hvordan vi kan forbedre det.  
  • Rapporterne er lagt på hjemmesiden i pdf format: Pdf rapporterne vil være meget omkostningstunge at tilgængeliggøre i forhold til det antal mennesker der vil have fordel i at orientere sig. 
​Vi vil løbende gennemgå hjemmesiden for steder, hvor vi ved, at der er problemer med webtilgængeligheden, for at forbedre den.  Særligt i forbindelse med skift af platform i 2022 vil der kunne forbedres tilgængelighed.
Erklæringen er opdateret oktober 2020. 
Feedback om tilgængelighed på webstedet kan ske via havarikommission@vd.dk