Naviger op
Log på

Ideer til temaundersøgelser

​Havarikommissionen inddrager så vidt muligt sine interessenter i ideudviklingen omkring, hvilke nye temaer der skal undersøges, så det sikres, at der arbejdes med væsentlige og efterspurgte områder. Inddragelsen sker bl.a. i forbindelse med møder eller andre arrangementer. 

idelisten er samlet en række ideer til kommende undersøgelser, så interessenterne kan få overblik over nogle af de muligheder, som er i spil. Emnerne er i tilfældig rækkefølge og ikke undersøgt grundigt, men er sat på listen til senere prioritering ved konkret valg af tema. Emnerne er f.eks. foreslået af interessenter eller kommissionens egne medlemmer.

Vores interessenter kan til enhver tid foreslå temaer til HVU, f.eks. ved at sende en mail til kommissionens formand Mette Fynbo (mfy@vd.dk). Send også gerne en begrundelse for, hvorfor der skal arbejdes med temaet. Begrundede forslag fra vores interessenter vil blive sat på listen, som dog kun opdateres her på havarikommissionen.dk et par gange om året. 

Kriterier for valg af temaer

Et tema vælges ud fra en række kriterier, som bl.a. fremgår af Havarikommissionens kommissorium.

Et væsentligt kriterium er, at det skal være et større sikkerhedsmæssigt problem, så det sikres, at der sættes ind på områder, hvor behovet er størst. Et tema som spøgelsesbilisme er derfor ikke egnet som tema, da der sker relativt få af denne type ulykker.

Det skal også være muligt forholdsvist hurtigt og enkelt at identificere ulykkestypen, når ulykken sker. F.eks. kan Havarikommissionen ikke specifikt undersøge ulykker, hvor føreren har talt i mobiltelefon, da dette ofte er meget vanskeligt at konstatere og ofte ikke opdages. Noget lignende gælder for spritulykker, hvor det først kan konstateres efter analyse af blodprøver, og på dette tidspunkt vil flere spor fra ulykken være forsvundet. 

Landevej