Naviger op
Log på

Sådan vælges nye temaer

​Havarikommissionen inddrager så vidt muligt sine interessenter i ideudviklingen omkring, hvilke nye temaer der skal undersøges, så det sikres, at der arbejdes med væsentlige og efterspurgte områder. Inddragelsen sker bl.a. i forbindelse med møder eller andre arrangementer. 

Vores interessenter kan til enhver tid foreslå temaer til Havarikommissionen, f.eks. ved at sende en mail til kommissionens formand. Send også gerne en begrundelse for, hvorfor der skal arbejdes med temaet.  

Kriterier for valg af temaer

Et tema vælges ud fra en række kriterier, som bl.a. fremgår af Havarikommissionens kommissorium.

Et væsentligt kriterium er, at det skal være et større sikkerhedsmæssigt problem, så det sikres, at der sættes ind på områder, hvor behovet er størst. Et tema som spøgelsesbilisme er derfor ikke egnet som tema, da der sker relativt få af denne type ulykker.

Det skal også være muligt forholdsvist hurtigt og enkelt at identificere ulykkestypen, når ulykken sker. F.eks. kan Havarikommissionen ikke specifikt undersøge ulykker, hvor føreren har talt i mobiltelefon, da dette ofte er meget vanskeligt at konstatere og ofte ikke opdages. 

Landevej