Log på

Usikkerhed ved analyserne

Havarikommissionens analyser er baseret på den bedst mulige forståelse af ulykkerne ud fra de oplysninger, det har været muligt at indsamle. Uanset hvor grundigt indsamlingen af oplysninger er foretaget, vil rekonstruktionen af ulykken være forbundet med usikkerhed i større eller mindre grad.

De største usikkerheder i kommissionens dybdeanalyser af ulykkerne er knyttet til manglende spor ved ulykkesstedet og på vejen samt til manglende oplysninger om trafikanternes adfærd. Manglende oplysninger om trafikanterne kan skyldes, at de ikke har overlevet, at de ikke har ønsket at snakke med kommissionen, at de ikke har kunnet huske ulykkesforløbet eller ikke fortæller hele sandheden om egne eller andres handlinger.

Konklusionerne om de enkelte ulykker er således i nogle tilfælde baseret på et skøn, som foretages med udgangspunkt i de erfaringer og kompetencer, der er i kommissionens tværfaglige miljø.

Der er sjældent usikkerhed om ulykkesfaktorer. I ulykker, hvor kommissionens oplysninger har været begrænsede pga. f.eks. manglende interviews, vil det dog ofte vise sig vanskeligt at udpege de bagvedliggende faktorer, dvs. de faktorer, som forklarer ulykkesfaktorerne. Det kan f.eks. være vanskeligt at forklare, hvad der ligger bag en utilstrækkelig orientering, hvis man ikke har interviewet trafikanten og bl.a. kunnet spørge til forløbet, orienteringsvaner osv.