Naviger op
Log på

Om os

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en selvstændig organisation under Transportministeriet.
 
Kommissionen foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. Formålet er at få et mere præcist billede af, hvilke forhold der har haft betydning for, at ulykkerne er sket, og hvori de gennemgående problemer består. Dybdeanalyserne giver mulighed for i højere grad at målrette den forebyggende indsats, end hvis man f.eks. udelukkende tager udgangspunkt i ulykkesstatistikken.
 
Kommissionen består af en tværfaglig gruppe med vejingeniør, psykolog, bilinspektør, politi og læge. Dybdeanalyserne foretages på baggrund af
kommissionens undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet samt interviews med ulykkens parter, vidner og evt. pårørende. Videnindhentningen suppleres med materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter.
 
Havarikommissionens viden om konkrete ulykkestyper skal bidrage til, at de ansvarlige institutioner og myndigheder kan forbedre arbejdet med at forebygge trafikulykker. Det er ikke formålet at fastslå skyld i juridisk forstand.

Se også folderen Om Havarikommissionen​​
​​