Naviger op
Log på

Links

Ministerier med relation til Havarikommissionens arbejde 

Transport- og Boligministeriet
http://www.trm.dk

Justitsministeriet
http://www.jm.dk

Sundheds- og Ældreministeriet
http://www.sum.dk


Repræsenteret i Havarikommissionen
Transport DTU 
http://www.dtu.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
http://www.trafikstyrelsen.dk

Færdselsstyrelsen

http://www.fstyr.dk

Politi
http://www.politi.dk

Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital
http://www.ouh.dk/wm140123

Vejdirektoratet
http://www.vejdirektoratet.dk


Samarbejdspartnere 

Rådet for Sikker Trafik
http://www.sikkertrafik.dk

UlykkespatientForeningen
http://www.ulykkespatient.dk

Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet
http://www.retsmedicin.ku.dk/om_instituttet/retskemi

DanCrash
http://www.dancrash.dk


Øvrige:

UlykkesLinjen - telefonisk rådgivning til ulykkespatienter
http://www.ulykkeslinjen.dk  

Dansk Transport og Logistik
http://www.dtl.eu

Forenede Danske Motorejere, FDM
http://www.fdm.dk

Cyklistforbundet
www.cyklistforbundet.dk

Fagligt Fælles Forbund, 3F
www.3f.dk

Dansk Kørelærer-Union
www.dku.dk

 

Andre havarikommissioner i Danmark

Havarikommissionen for civil luftfart og bane
http://www.havarikommissionen.dk

 

Havarikommissioner i Norden

Sverige
http://www.havkom.se

Norge
http://www.aibn.no

Finland
http://www.onnettomuustutkinta.fi

Island
http://www.rnu.is

 

Øvrige institutioner, udenlandske

SWOV (Wetenschappeljik Onderzoek Verkeersvejligheid - Hollandsk forskningsinstitut for trafikkerhed)
http://www.swov.nl

TØI (Transportøkonomisk Institutt)
http://www.toi.no

Biler på regnvåd vej