Log på

Sådan forebygges ulykker på landeveje

Havarikommissionen anbefaler bl.a.:
(Fra undersøgelsen Ulykker på landeveje, 2014)

I forhold til vejene
 • at vejmyndighederne fortsætter med at etablere rumleriller på landevejsnettet.
 • indsatser, der kan medvirke til, at hastighedsgrænsen overholdes. Eksempelvis automatisk trafikkontrol (ATK) på strækninger og ved kryds, hvor for høj hastighed er et særligt problem. 
 • at vejmyndighederne gennemgår den mest ulykkesbelastede del af landevejsnettet og finder de steder, hvor der med enkle virkemidler kan skabes bedre overensstemmelse mellem den anbefalede hastighed og trafikantens opfattelse af det korrekte hastighedsvalg. 
 • at vejmyndighederne gennemfører en trafiksikkerhedsinspektion på landevejsnettet, hvor der bl.a. ses på, om manglende oversigt eller andre forhold gør orienteringen vanskelig, om sidearealer, kantbaner, grøfter, skrænter og autoværn er udformet sikkert og på, om kurver er synlige og hensigtsmæssigt afmærkede.
I forhold til køretøjerne
 • Udbredelse af moderne sikkerhedsudstyr som f.eks. søvndetektor, linjevogter og elektronisk hastighedsbegrænsning, så bilen ikke kan overskride hastighedsgrænsen.
I forhold til trafikanterne
 • ​Kommunikationsindsatser, så trafikanterne får en bedre forståelse for overholdelse af hastighedsgrænserne og for det rigtige hastighedsvalg i forhold til vejr, føre og trafiksituation. 
 • Øget politikontrol af hastighed på landevejene 
 • Indsats i forhold til det rigtige dækvalg
 • Kommunikationsindsatser om signaler på træthed, og hvad bilisten kan gøre.
 • At der arbejdes videre med, hvad der er den korrekte reaktion på en direkte modkørende bil i egen vognbane. 
 • At der arbejdes med løsninger, der forbedrer trafikanternes evne til at være opmærksomme i trafikken, og især orientere sig korrekt i kryds.
 Efter ulykken
 • Bedre vejledning til ulykkesofre. Mange ulykker bliver alvorligere på grund af de fysiske, økonomiske, psykologiske og psykosociale langtidsfølger forbundet med, at de implicerede trafikanter ikke får den tilstrækkelige hjælp. ​
​​​​​​​​​