Naviger op
Log på

Sådan forebygges knallertulykker

Havarikommissionen anbefaler blandt andet:
(fra undersøgelsen af knallertulykker, 2018)
 
Indsatser mod konstruktive ændringer og knallertkørsel med for høj hastighed
 • ​Indsats for at finde en løsning på, at knallerter så nemt kan ændres konstruktivt. Der bør f.eks. arbejdes på en teknisk eller lovgivningsmæssig løsning.
 • Mere kommunikation til de unge knallertkørere, via skoler og døgninstitutioner, så de får respekt for risikoen ved for høj hastighed. 
 • Styrkelse af knallertundervisernes pædagogiske kompetencer, så de unge motiveres mest muligt til sikker knallertkørsel. Det er en særlig pædagogisk udfordring at påvirke risikovillige unge mænd til mere sikker adfærd i trafikken.
 • Kommunikation målrettet forældre, så de ikke stiltiende accepterer, at den unge kører på en konstruktivt ændret knallert. F.eks. via inddragelse af forældre i knallertundervisningen.
 • Kommunikation fra knallertforhandlernes og forsikringsselskabernes side om, at konstruktive ændringer kan have økonomiske omkostninger i forbindelse med en ulykke.  
Indsatser mod gentagen knallertkørsel i påvirket tilstand
 • ​En tidligere og styrket indsats for at opdage og afhjælpe misbrugsproblemer blandt bilister, da nogle af disse efter frakendelse af kørekort i stedet kører på knallert. F.eks. med inspiration fra Sverige,hvor det er lykkedes at få førere med misbrugsproblemer ind i behandlingssystemet, umiddelbart efter de er taget for at køre i påvirket tilstand.
 • Kommunikation målrettet værtshusmiljøet og familie og venner om indgriben ved knallertkørsel i påvirket tilstand. De bør have øget fokus på, at ikke kun bilkørsel er problematisk i påvirket tilstand.
 
Indsatser for at fremme brug af hjelm, og at den spændes
 • ​Øget kommunikation om vigtigheden af at benytte hjelm og af at spænde den.
 • Skrappere sanktioner for manglende hjelm eller hjelm, som ikke er spændt.

Kontrolindsatser
 • Øget politikontrol af hjelmbrug, og om hjelmen er spændt, knallertkørsel i påvirket tilstand, uden kørekort eller på en konstruktivt ændret knallert samt af knallerternes bremser og lygter. Dette kan evt. suppleres med krav om nummerplade på alle knallerter, også dem fra før 2006, da politiet så nemt kan fastslå knallerttype samt ejer- og forsikringsforhold, også hvis en knallertkører stikker af.
 
Udbredelse af biler med avanceret nødbremsesystem, der også detekterer knallerter, cyklister og fodgængere
 
Vejudformning, der i højere grad tilgodeser knallertkørernes sikkerhed
De foreslåede tiltag vil også gavne cyklisters sikkerhed.
 • ​Separat areal til knallerter/cyklister på landeveje, så de er mindre udsat for at blive ramt af biler. F.eks. cykelsti, kantbane eller 2 minus 1 vej.
 • Forbedring af oversigtsforholdene i kryds, så svingende bilister lettere kan få øje på knallerter - også de hurtigkørende.
 • Se også i rapporten i afsnittet om vejenes betydning, hvor der er 7 gode råd til vejmyndighederne om mindre forbedringer på veje og stier.
​​​​​​​​​