Naviger op
Log på

Sådan forebygges ulykker med fodgængere

Havarikomissionen anbefaler blandt andet:
(Fra undersøgelsen Ulykker med fodgængere, 2013)

  • ​at bilisterne lærer at bakke sikkert, og at bilerne understøtter det 
Bilisterne skal bakke så kort som muligt, de skal bakke langsomt, orientere sig omhyggeligt, indstille spejlene korrekt og bakke ind i en indkørsel eller p-bås (ved ankomsten har man det bedste overblik over trafiksituationen). Bilerne skal udstyres med kamera i kombination med baksensor eller nødbremsesystem. 
  • ​at hastighedsovertrædelser og rødkørsel forebygges gennem politikontrol og hastighedsbegrænsere 
Grove fartovertrædelser og rødkørsel lå bag nogle af de ulykker, hvor fodgængerne blev ramt på fortovet. Overtrædelserne kan forebygges gennem øget politikontrol suppleret med automatisk hastigheds- og rødkørselskontrol. Desuden anbefales krav om hastighedsbegrænsere for unge og for dømte fartovertrædere. 
  • ​at det gøres mere sikkert for fodgængerne at færdes i nattelivet.
​Fodgængerne skal gennem kommunikationsindsatser lære at passe på sig selv og hinanden i trafikken om natten – også i beruset tilstand. Flere politikontroller kan modvirke fartovertrædelser om natten. Taxifirmaer kan bidrage ved, at chaufførerne ikke kører for stærkt og sætter berusede af, hvor de kan komme sikkert videre. Beværtninger kan bidrage gennem ansvarsfuld udskænkning. 
  • at små børn skal være under opsyn, og de lidt større skal lære at færdes sikkert sammen med kammeraterne
Undersøgelsen bekræfter nødvendigheden af den kommunikationsindsats, som gennemføres i forhold til forældre og børn via Rådet for Sikker Trafik, skoler m.v. 
Det kan overvejes at øge fokus på at sikre de små børns færden omkring hjemmet og på, hvordan de lidt større børn kan færdes sikkert med kammerater i trafikken.
  • ​at vejene understøtter sikker krydsning, og at bilerne udstyres,så fodgængerkollisioner undgås
Vejmiljøet bør indrettes, så fodgængere ledes til at krydse på sikre steder, og så krydsningsfaciliteterne får bilisterne til at sænke hastigheden og standse for fodgængere f.eks. ved hævede flader. Flere hastighedszoner med 30 eller 40 km/t kan skabe et sikrere fodgængermiljø. Bilerne bør udstyres med automatisk nødbremsesystem med fodgængerdetektor. 
​​​​​​​​