Naviger op
Log på

Sådan forebygges cykelulykker i kryds

Havarikommissionen anbefaler blandt andet:

Cyklister og bilister skal orientere sig bedre ved kryds 
Kommunikationsindsatser rettet imod henholdsvis cyklister og bilister om orientering - blandt andet om at bruge lidt mere tid på  orientering.

Bilisterne skal overholde hastighedsgrænserne
Selv små hastighedsoverskridelser kan blive kritiske. Konkrete indsatser kan blandt andet være politikontrol, ATK og elektroniske hastighedsbegrænsere.

Både bilister og cyklister skal lære at vise deres trafikale hensigt tydeligt
Blandt andet ved tydeligt at vise, at man har tænkt sig at overholde sin vigepligt, og ved at give tegn ved standsning (cyklisterne skal række hånden op) og svingning. 

Kommunikationsindsatser især rettet mod ældre cyklister skal beskrive en fornuftig måde at svinge til venstre på. 
Stands helt op for orientering, ræk hånden ud eller eventuelt stå af cyklen og træk over. 

Trafikanterne skal lære at aflæse medtrafikanternes svage signaler om
mulige trafikale handlinger

Brug cykelhjelm

Kryds skal være enkle og overskuelige
Mindre ombygninger, indsnævring af kørespor, markering af stiforløb og vigepligt kan forbedre sikkerheden i mange af de vigepligtsregulerede kryds. Sidevejstilslutningerne skal udformes så trafikanterne tvinges ned i hastighed og får tid til at orientere sig. Kryds bør være enkle og lette at overskue og derfor udformes som anbefalet i vejreglerne.

Der skal arbejdes med at forbedre cyklisternes synlighed

Cykler og udstyr til ældre og svage cyklister skal videreudvikles og anvendes


Der skal mere fokus på de impliceredes situation efter ulykken 
f.eks. gennem bedre oplysning om muligheden for krisehjælp og om sagsbehandlingen i færdselssager.
​​​​​​​​