Log på

Sådan forebygges ulykker med ældre bilister

Havarikommissionen anbefaler bl.a.:

De ældre skal have vejledning i at orientere sig
Det bør undersøges, hvordan ældre bedst bærer sig ad, når de skal orientere sig i et kryds. De ældre skal vejledes i orientering.

De ældre bør være opmærksomme på symptomer inden kørslen
Der bør gøres en indsats, så ældre bliver mere opmærksomme på symptomer og andet, der kan give problemer i trafikken. Ældre skal også være mere opmærksomme på at have den rette temperatur i bilen. De ældre bør vejledes bedre om trafikfarlig medicin, så de f.eks. er helt klar over, hvordan de skal forholde sig med hensyn til kørsel.

De ældre skal vejledes i et sikkert bilvalg, og der skal banes vefor teknik, som kan gribe ind ved ildebefindende
Det er vigtigt, at også ældre får viden om betydning af sikkerhedsniveauet, når de skal vælge bil. Afstandsassistent, søvndetektor og anden teknik kan afhjælpe i forbindelse med ildebefindende o.l.. Det skal være nemt og billigt at vælge sådant udstyr.

Hastighedsgrænsen ved kryds skal overholdes, og krydsene skal være overskuelige
Mange af de undersøgte ulykker kunne være undgået, hvis modparten havde overholdt hastighedsgrænsen. Havrikommissionen anbefaler derfor målrettede tiltag mod hastighedsovertrædelser, også i kryds. Det skal sikres, at oversigten er i orden i kryds, og at de er så enkle og overskuelige som muligt.
​​​​​​​​​